Giới thiệu về Việt Thịnh


screen-shot-2017-01-19-at-23-01-07

Công Ty Cổ Phần May Việt Thịnh được thành lập vào ngày 1/1/2005 theo quyết định của Bộ Công Nghiệp trên cơ sở khu B của Tổng Công Ty May Việt Tiến. Nơi đây đã được xây dựng và đi vào hoạt động từ ngày 20/10/2000.

Xem thêm
Sản phẩm


screen-shot-2017-01-20-at-15-36-25

Bộ 01

screen-shot-2017-01-20-at-14-21-21

Áo 01

screen-shot-2017-01-20-at-15-36-40

Quần 01
Tin tức và Sự kiện


Đại hội Đồng Cổ Đông công ty CP May Việt Thịnh đã được tiến hành vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 07/04/2018 tại hội trường công ty và kết thúc tốt đẹp vào lúc 12 giờ 05 phút ; nội dung đại hội thể hiện chi tiết trong nghị quyết đại hội : xem nghị quyết
Khách hàng và Đối tác