Giới thiệu về Việt Thịnh


screen-shot-2017-01-19-at-23-01-07

Công Ty Cổ Phần May Việt Thịnh được thành lập vào ngày 1/1/2005 theo quyết định của Bộ Công Nghiệp trên cơ sở khu B của Tổng Công Ty May Việt Tiến. Nơi đây đã được xây dựng và đi vào hoạt động từ ngày 20/10/2000.

Xem thêm
Sản phẩm


screen-shot-2017-01-20-at-15-36-25

Bộ 01

screen-shot-2017-01-20-at-14-21-21

Áo 01

screen-shot-2017-01-20-at-15-36-40

Quần 01
Tin tức và Sự kiện


09/14/2018 14:30:25

Ngày 14/09/2018 Công ty CP May Việt Thịnh và CN Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã ký hợp đồng về việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Kiem toan 2018
Khách hàng và Đối tác